Obsah

50 let ČZS ve Vacenovicích - brožura

Zde je k nahlédnutí brožura, která vznikla k příležitosti 50. výročí založení místní organizace Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu ve Vacenovicích.

Založení Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu v roce 1963 ve Vacenovicích v brožurce.

 

Místní organizace Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu ve Vacenovicích byla založena 28. února 1963. K  padesátému výročí jejího vzniku v roce 2013 byla organizací vydána malá publikace. V ní je možné se ve stručnosti dočíst o činnosti tohoto sdružení za celou její historii. Ocenění a hodnocení, které se jí dostalo od místních a vyšších orgánů svazu je k nahlédnutí ve fotografiích v závěru této brožurky.

Téhož roku v měsíci lednu byl k tomuto výročí uspořádán v sále a v hospodě u Letochů Ples vinařů a přátel vína, spojenou s ochutnávkou přinesených vín. Při této příležitosti byly také k prodeji eurochutnačky s potiskem.

Je třeba vzpomenout za tuto dobu pro nás vinaře na osobnost ing. Ingra Blažeje, který se velkou měrou podílel na celkové činnosti svazu zahrádkářů v obci. V začátcích byl velkým organizátorem pro společné hospodaření vinic vinohradů ve viničné trati na Vinohrádkách. I po tomto padesátiletém období se společné obdělávání ke spokojenosti mnoha vinohradníků provádí dodnes.

Zorganizoval výstavbu Víceúčelové haly. Zajistil nemalou finanční dotaci od ČOZS v Praze, když zde působil jako členem republikové rady a zároveň byl předsedou vinařského odboru.

Je třeba za toto padesátileté období, také poděkovat všem členům, příznivcům a ochotníkům tohoto zájmového sdružení při společném obdělávání vinic na Vinohrádkách a při různých kulturních a společenských akcí, kterých bylo od začátku, až po současné období nespočet. Mnoho členů obdržela od vyšších orgánů svazu mnohá uznání a ocenění za obětavou práci v Českém zahrádkářském svazu.

 

Petr Ingr